พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ซีดี เสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์
ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด
๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com

1. ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

2. โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

3. ทำวัตรเย็น

4. ทำวัตรเช้า

5. การบังคับความรู้สึก

6. วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ

7. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา

8. ชีวิตว่าง บรรยายประจำวันเสาร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๒ (๕๘:๒๕)

9. นิพพานสำหรับทุกคน บรรยายประจำวันเสาร์ ๒ เมษายน ๒๕๓๑ (๖๑:๕๗)

10. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น ปาฐกถาพิเศษ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๕๙:๐๗)

11. โลกอื่น บรรยายแก่ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ (๕๓:๐๑)

12. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ปาฐกถาพิเศษ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ (๓๐:๐๑)

13. ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๕๙:๕๔)

14. โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ บรรยายพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕ (๔๙:๒๕)

15. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ (๖๑:๑๖)

๑๖. การจัดที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ บรรยาย ชุด คู่มือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม ๑๔ พ.ค. ๒๕๓๑

ซีดี บรรยายธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส

ลิขสิทธิ์โดย ธรรมทานมูลนิธิ/ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

1. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

2. ความมีจุดมุ่งหมายปลายทาง

3. การทำบุญสุนทรทานคืออะไร

4. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมะได้อย่างไร

5. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร

6. ทรัพย์สมบัติคืออะไร

7. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง

8. การมีกุศลที่แท้จริง

9. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

10. ความสุขที่แท้มีอยู่ในงาน

จาก เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม

ไม่มีความคิดเห็น: