พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

ท่านอาจารย์พุทธทาส อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุด ฆราวาสธรรม ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓
สวนโมกขพลาราม

3:58(464KB) ๑. จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันมิให้ความทุกข์เกิด
4:18(501KB) ๒. ชีวิตของคนเราต้องเทียมด้วยควายสองตัว
4:56(576KB) ๓. ความสว่างไสวทางวิญญาณเป็นสมบัติของตะวันออก
2:42(315KB) ๔. โลภเกินนั้นลามก คือเป็นทุกข์ ระส่ำระสายไปทั้งโลก
5:02(587KB) ๕. ชีวิตที่มีควายสองตัว เป็นเครื่องรางป้องกันความทุกข์
4:39(544KB) ๖. เรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนา อย่าเรียนอย่างปรัชญา
4:08(483KB) ๗. ต้องเรียนให้รู้ว่า ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม?
4:55(574KB) ๘. ตั้งต้นด้วยการรู้จัก ความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์...
2:49(330KB) ๙. ยิ่งเรียนพระไตรปิฎก ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา
2:53(335KB) ๑๐. สิ่งที่เรียกว่า ชีวิต ตามความหมายทางศาสนา
6:06(713KB) ๑๑. ต้องเอาประสบการณ์ในชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณเป็นบทเรียน
3:23(394KB) ๑๒. อุดมศึกษาของพุทธบริษัท คือการปฏิบัติจนบรรลุมรรค ผล นิพพาน
1:42(200KB) ๑๓. ต้องรู้จักทุกๆ สิ่งในความหมายทางภาษาธรรม

ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด
๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com/

จาก เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม

ไม่มีความคิดเห็น: