พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

ท่านอาจารย์พุทธทาส แสดงธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา
ชุด สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๒
ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม

6:57(813KB) ๑. Ariya01
6:03(708KB) ๒. Ariya02
6:03(707KB) ๓. Ariya03
3:51(456KB) ๔. Ariya04
2:53(343KB) ๕. Ariya05
3:17(390KB) ๖. Ariya06
2:26(291KB) ๗. Ariya07
3:54(463KB) ๘. Ariya08
2:37(311KB) ๙. Ariya09
4:55(582KB) ๑๐. Ariya10
5:06(596KB) ๑๑. Ariya11
5:04(592KB) ๑๒. Ariya12
4:57(586KB) ๑๓. Ariya13
5:43(668KB) ๑๔. Ariya14
5:04(593KB) ๑๕. Ariya15
ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด
๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com/

จาก เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม

ไม่มีความคิดเห็น: