พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แผ่นที่ ๑๙

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

แผ่นที่ ๑๙
MP3WMA
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๐(๒)13,992 KB9,088 KB
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐(๒)17,564 KB11,409 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐11,903 KB7,734 KB
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐14,395 KB9,352 KB
วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐11,269 KB7,321 KB
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๐16,264 KB10,563 KB
วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐(๑)7,414 KB4,820 KB
วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐(๒)17,789 KB11,554 KB
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐7,824 KB5,085 KB
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐(๑)6,562 KB4,265 KB
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐(๒)14,877 KB9,662 KB
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐(๑)8,518 KB5,536 KB
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐(๒)15,531 KB10,089 KB
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๐(๑)7,697 KB5,003 KB
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐(๑)6,948 KB4,516 KB

จาก วิมุตติ

1 ความคิดเห็น:

nature กล่าวว่า...

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
---------------------------
"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"
การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง