พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เสียงธรรม พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

พระครูเกษมธรรมทัต
(สุรศักดิ์ เขมรํสี)

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
+ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา +
พระครูเกษมธรรมทัต

จาก ธรรมะไทย

ไม่มีความคิดเห็น: