พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช แผ่นที่ ๒๑

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ ๒๑

MP3WMA
วันเสาร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๒)32,956 KB11,394 KB
วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๑)15,200 KB25,194 KB
วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๒)29,247 KB11,623 KB
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๑)15,211 KB22,359 KB
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๒)31,667 KB11,632 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๐14,981 KB24,209 KB
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๑)17,159 KB11,456 KB
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๒)30,623 KB13,123 KB
วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐10,025 KB23,412 KB
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐15,342 KB7,669 KB
วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๐31,121 KB11,732 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐14,646 KB23,792 KB
วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐26,230 KB11,202 KB
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐(๑)13,857 KB20,056 KB
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐(๒)24,145 KB10,597 KB
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐14,896 KB18,459 KB
วันเสาร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐(๑)14,605 KB11,169 KB

จาก วิมุตติ