พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช แผ่นที่ ๒๒

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช
แผ่นที่ ๒๒
MP3 WMA
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐(๒)31,185 KB 23,843 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐34,753 KB 26,567 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐12,666 KB 9,689 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐(๑)15,919 KB 12,180 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐(๒)29,916 KB 22,871 KB
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐(๑)16,303 KB 12,467 KB
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐(๒)31,077 KB 23,761 KB
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐34,070 KB 26,046 KB
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐14,861 KB 11,365 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๑)14,771 KB 11,297 KB
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๒)33,032 KB 25,253 KB
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๑)15,648 KB 11,968 KB
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐(๒)29,219 KB 22,339 KB
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐(๑)14,949 KB 11,433 KB
วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐29,369 KB 22,451 KBจาก วิมุตติ