พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๐

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


แผ่นที่ 030
คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
MP3WMA
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(A)13,149 KB10,053 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,241 KB20,060 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(A)14,620 KB11,177 KB
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,211 KB20,038 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(A)12,646 KB9,669 KB
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552(B)26,800 KB20,489 KB
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 255212,704 KB9,716 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(A)14,120 KB10,795 KB
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552(B)24,019 KB18,364 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(A)13,369 KB10,224 KB
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552(B)23,770 KB18,172 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(A)13,644 KB10,433 KB
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552(B)24,743 KB18,916 KB
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 255212,601 KB9,634 KB
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 255214,140 KB10,811 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(A)14,168 KB10,833 KB
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552(B)25,765 KB19,696 KB
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 255212,413 KB9,493 KB
วันอังคารที่ 14 เมษายน 255213,360 KB10,217 KB
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 255212,900 KB9,864 KB
ที่มา วิมุตติ