พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๑

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 031
คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
MP3WMA
วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2552(A)13,049 KB9,978 KB
วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2552(B)25,832 KB19,747 KB
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 255214,007 KB10,709 KB
วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 255213,728 KB10,495 KB
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 255226,343 KB20,140 KB
วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 255213,846 KB10,588 KB
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 255213,897 KB10,628 KB
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 255215,031 KB11,493 KB
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2552(A)15,224 KB11,641 KB
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2552(B)26,193 KB20,025 KB
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552(A)13,901 KB10,628 KB
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552(B)25,109 KB19,195 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552(A)15,053 KB11,509 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552(B)22,616 KB17,291 KB
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552(A)14,187 KB10,848 KB
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552(B)27,080 KB20,701 KB
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 255214,335 KB10,959 KB
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 255214,285 KB10,921 KB
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552(A)14,296 KB10,930 KB
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552(B)24,342 KB18,607 KB

ที่มา วิมุตติ