พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51

ที่มา You Tube

จาก sweetwinter2


หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 1 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 2 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 3 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 4 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 5 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 6 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 7 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 8 of 8

ไม่มีความคิดเห็น: