พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์

ที่มา dungtrin.com

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๑ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๒ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๓

ไม่มีความคิดเห็น: