พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สติปัฏฐานสี่ย่อ

ที่มา dungdrin.comคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552

ไม่มีความคิดเห็น: