พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีสุขในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติ
ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิด ที่ไหนในโลกจะโดนภัยพิบัติกันบ้าง
การบรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณดังตฤณ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 1/4
ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 2/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 3/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 4/4ไม่มีความคิดเห็น: