พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใกล้นิพพานหรือยังจะรู้ได้อย่างไร

ที่มา dungtrin.comจะรู้ได้อย่างไรว่าภาวนาก้าวหน้าแค่ไหน ใกล้นิพพานหรือยัง
คุณดังตฤณ ตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ กฟผ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552

การบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ที่มา dungtrin.com

นำเสนอแล้วประหม่าคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ทำอย่างไรจึงเป็นสุขกับการทำงานคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

หงุดหงิดกับความไม่สมบูรณ์แบบ

ที่มา dungtrin.com

หงุดหงิดกับความไม่สมบูรณ์แบบ 1/2หงุดหงิดกับความไม่สมบูรณ์แบบ 2/2

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๔

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 34

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน
MP3 WMA
128Kb64Kb
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(A)28,760 KB14,348 KB 10,972 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553(B)54,697 KB27,285 KB 20,857 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(A)29,441 KB14,687 KB 11,230 KB
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553(B)50,495 KB25,189 KB 19,259 KB
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 255330,303 KB15,117 KB 11,557 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(A)29,080 KB14,507 KB 11,091 KB
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553(B)53,742 KB26,809 KB 20,493 KB
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 255326,588 KB13,264 KB 10,144 KB
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 255363,511 KB31,681 KB 24,220 KB
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 255329,775 KB14,854 KB 11,358 KB
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 255329,029 KB14,482 KB 11,074 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(A)27,564 KB13,751 KB 10,515 KB
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553(B)60,353 KB30,106 KB 23,014 KB
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(A)27,042 KB13,491 KB 10,314 KB
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553(B)53,326 KB26,601 KB 20,336 KB
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 255328,763 KB14,349 KB 10,972 KB
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(A)30,585 KB15,258 KB 11,668 KB
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553(B)54,277 KB27,075 KB 20,696 KB


ที่มา วิมุตติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คุณดังตฤณเป็นศิษย์ใคร

ที่มา You Tube

โดย pongpetch- คุณดังตฤณเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านไหน
- คุณดังตฤณเป็นเป็นศิษย์พระอาจารย์ปราโมทย์ใช่หรือไม่
- กรณีพระอาจารย์ปราโมทย์
- ศรัทธากับความขัดแย้งในชาวพุทธ
: คุณดังตฤณ บรรยายธรรม ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2552

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 1/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 2/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 3/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 4/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 5/6คนต้นแบบ ดังตฤณ ตอนที่1 6/6

ควรดูกาย หรือ ควรดูจิต

ที่มา You Tube

โดย pongpetchจะรู้ได้อย่างไรว่า จริตเราเมื่อไหร่ควรดูกาย หรือ ควรดูจิต
คุณดังตฤณบรรยาย ที่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต 11 ส.ค. 2552

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๓๓

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช

แผ่นที่ 33

คำชี้แจงการดาวน์โหลด อ่าน


MP3WMA
128Kb64Kb
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(A)28,024 KB13,981 KB10,694 KB
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552(B)51,048 KB25,465 KB19,466 KB
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(A)24,655 KB12,300 KB9,407 KB
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552(B)46,210 KB23,052 KB17,623 KB
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(A)28,751 KB14,343 KB10,965 KB
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552(B)54,474 KB27,174 KB20,771 KB
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 255227,049 KB13,494 KB10,318 KB
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 255226,087 KB13,014 KB9,952 KB
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 255225,786 KB12,864 KB9,837 KB
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(A)26,426 KB13,183 KB10,082 KB
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552(B)55,410 KB27,641 KB21,131 KB
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 255232,018 KB15,973 KB12,213 KB
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 255332,368 KB16,147 KB12,348 KB
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 255327,751 KB13,844 KB10,588 KB
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 255347,668 KB23,779 KB18,179 KB
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(A)26,542 KB13,241 KB10,126 KB
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553(B)50,862 KB25,372 KB19,400 KB
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(A)30,091 KB15,011 KB11,480 KB
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553(B)57,548 KB28,707 KB21,946 KB

ที่มา วิมุตติ