พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 1/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 2/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 3/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 4/6คนต้นแบบ ดังตฤณตอนที่1 5/6คนต้นแบบ ดังตฤณ ตอนที่1 6/6

ไม่มีความคิดเห็น: