พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว

ที่มา pongpetch,Channel

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2/6 คุณดังตฤณ บรรยายที่ การไฟฟ้านครหลวง ชิดลม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2552


เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6/6

ไม่มีความคิดเห็น: