พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คุณดังตฤณเป็นศิษย์ใคร

ที่มา You Tube

โดย pongpetch- คุณดังตฤณเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านไหน
- คุณดังตฤณเป็นเป็นศิษย์พระอาจารย์ปราโมทย์ใช่หรือไม่
- กรณีพระอาจารย์ปราโมทย์
- ศรัทธากับความขัดแย้งในชาวพุทธ
: คุณดังตฤณ บรรยายธรรม ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2552

ไม่มีความคิดเห็น: