พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ใกล้นิพพานหรือยังจะรู้ได้อย่างไร

ที่มา dungtrin.comจะรู้ได้อย่างไรว่าภาวนาก้าวหน้าแค่ไหน ใกล้นิพพานหรือยัง
คุณดังตฤณ ตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ กฟผ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น: