พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ที่มา dungtrin.com

นำเสนอแล้วประหม่าคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ทำอย่างไรจึงเป็นสุขกับการทำงานคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่ Cotto ในเครือปูนซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552

ไม่มีความคิดเห็น: