พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52

ที่มา Your Tube

โดย sweetwinter2

หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 1 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 2 of 8
หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 3 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 4 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 5 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 6 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 7 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา 9 มีค 52 Part 8 of 8

หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52

ที่มา You Tube

โดย sweetwinter2


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมเทศนา ณ โรงพยาบาลบางบ่อ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552


หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 1 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 2 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 3 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 4 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 5 of 7
หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 6 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ รพ บางบ่อ 24 สค 52 Part 7 of 7

หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52

ที่มา ธรรมะ...ดูจิต sweetwinter2's Channel

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช บรรยายธรรม การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น
โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
ที่อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนสีลม บางรัก

หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52 Part 1 of 5หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52 Part 2 of 5หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52 Part 3 of 5หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52 Part 4 of 5หลวงพ่อปราโมทย์ CP Tower 24กค52 Part 5 of 5

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา wizwimutti

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#1
การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#2หลวงพ่อสอนภาวนา Part 1

หลวงพ่อสอนภาวนา โดยการเจริญสติ ตามรู้กาย ตามรู้ใจ ณ ชมรมกัลยาณธรรม
หลวงพ่อสอนภาวนา Part 2หัดเจริญสติ

หลวงพ่อสอนเจริญสติ ณ มสธ.
หัวใจการปฎิบัติ

หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ. เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวัน
ความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธ.
การปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนา

หลวงพ่อสอนถึงการปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนาณ มสธ.
ปฎิบัติแล้วได้อะไร

โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม
มรรคผลนิพพาน

หลวงพ่อสอนถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน ซึ่งมีจริงๆ พร้อมวิธีที่จะถึงนิพพานได้
ปัญญา 3 ขั้น

ปัญญา 3 ขั้นที่เกิดจากการภาวนา หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ.
ความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธ.
การปฏิบัติเพื่อถอนความเห็นผิด

และวิปัสสนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม


วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก

ที่มา ธรรมะ...ดูจิต sweetwinter2's Channel

ธรรมบรรยาย...เรื่อง "ทางพ้นทุกข์ ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก"
โดย...หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บรรยายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไำทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน ภาษีเจริญ กทม.


ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 1 of 10
ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 2 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 3 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 4 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 5 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 6 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 7 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 8 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 9 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 10 of 10

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51

ที่มา sweetwinter2

หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 1 of 7
หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 2 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 3 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 4 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 5 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 6 of 7หลวงพ่อปราโมทย์ กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 7 of 7

ท่าน ว วชิรเมธี กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51

ที่มา ธรรมะ...ดูจิต sweetwinter2's Channel

ท่าน ว วชิรเมธี กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 1 of 2ท่าน ว วชิรเมธี กิเลสแมเนจเม้นท์ 5 ตค 51 Part 2 of 2