พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก

ที่มา ธรรมะ...ดูจิต sweetwinter2's Channel

ธรรมบรรยาย...เรื่อง "ทางพ้นทุกข์ ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก"
โดย...หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บรรยายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไำทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน ภาษีเจริญ กทม.


ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 1 of 10
ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 2 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 3 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 4 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 5 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 6 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 7 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 8 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 9 of 10ทางพ้นทุกข์ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก Part 10 of 10

ไม่มีความคิดเห็น: