พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา wizwimutti

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#1
การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#2หลวงพ่อสอนภาวนา Part 1

หลวงพ่อสอนภาวนา โดยการเจริญสติ ตามรู้กาย ตามรู้ใจ ณ ชมรมกัลยาณธรรม
หลวงพ่อสอนภาวนา Part 2หัดเจริญสติ

หลวงพ่อสอนเจริญสติ ณ มสธ.
หัวใจการปฎิบัติ

หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ. เรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวัน
ความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธ.
การปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนา

หลวงพ่อสอนถึงการปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนาณ มสธ.
ปฎิบัติแล้วได้อะไร

โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม
มรรคผลนิพพาน

หลวงพ่อสอนถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน ซึ่งมีจริงๆ พร้อมวิธีที่จะถึงนิพพานได้
ปัญญา 3 ขั้น

ปัญญา 3 ขั้นที่เกิดจากการภาวนา หลวงพ่อเทศน์ ณ มสธ.
ความสุขกับนักภาวนา

หลวงพ่อเทศน์ถึง ความสุขทางโลก และความสุขจากการภาวนา ณ มสธ.
การปฏิบัติเพื่อถอนความเห็นผิด

และวิปัสสนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม


ไม่มีความคิดเห็น: