พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA

ที่มา Dhammada.net

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงพระธรรมเทศนา
ณใ สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
มีทั้งสิ้น ๙ ตอนvideo: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๑)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๒)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๓)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๔)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๕)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๖)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๗)video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๘) โดย sweetwinter2video: สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA (๙) โดย sweetwinter2

ไม่มีความคิดเห็น: