พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น

ที่มา You Tube

โดย prathongman

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๓แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๔แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๕แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๖

ไม่มีความคิดเห็น: