พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52

ที่มา .:: ธรรมะ...ดูจิต on YouTube ::.

โดย sweetwinter2

หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 1 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 2 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 3 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 4 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 5 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 6 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 7 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 Part 8 of 8

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Movie จิตหนึ่งคือพุทธะ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล aj mv

ที่มา You Tube

โดย Huaypai
ที่มา winai2493

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 1/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 2/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 3/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 4/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 5/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 6/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 7/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 8/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 9/10หลวงปู่ดุลย์ อตุโล 10/10

การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน

ที่มา You Tube

โดย wizwimutti

หลวงพ่อสอนการฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน ณ มสธ


เจริญสติในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ที่มา You Tube

โดย pongpetch


ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ที่มา You Tube

โดย pongpetch

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีสุขในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติ
ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิด ที่ไหนในโลกจะโดนภัยพิบัติกันบ้าง
การบรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณดังตฤณ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552

ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 1/4
ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 2/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 3/4ดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 4/4วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51

ที่มา You Tube

จาก sweetwinter2


หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 1 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 2 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 3 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 4 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 5 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 6 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 7 of 8หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ศาลาปันมี 14 กย 51 Part 8 of 8

สติปัฏฐานสี่ย่อ

ที่มา dungdrin.comคุณดังตฤณตอบคำถามในการบรรยายธรรมที่สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์

ที่มา dungtrin.com

ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๑ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๒ดังตฤณในรายการธรรมเสน่ห์ ช่วงที่ ๓