พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

จิตหวนคิดปรามาสพระรัตนตรัยบาปไหม

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- จิตคิดปรามาสพระรัตนตรัยของมันเอง จะเป็นอนันตริยกรรมไหม และควรทำอย่างไร

- คุณดังตฤณบรรยายธรรมแก่ผู้สนใจ ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กพ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น: