พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดื่มสุราในงานสังคมกลัวผิดศีล

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- ตั้งใจถือศีล แต่ไปงานสังคมแล้วต้องดื่มไวน์ ควรทำอย่างไร

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มีความคิดเห็น: