พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

เจริญสติกับการท่องหนังสือสอบ

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- ทำไมจึงอ่านหนังสือท่องจำตำราเรียน จึงทำได้ยากกว่านั่งสมาธิ เจริญสติ และทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้
- ดูจิตขณะอ่านหนังสือสอบ

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น: