พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

กลัวบาปเพราะต้องใช้สัตว์ทดลอง

ที่มา Doo Jit ช่องของ pongpetch- เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์มาทดลองเพื่อช่วยมนุษย์ จะเป็นบุญหรือเป็นบาป
- ไม่สบายใจเพราะกังวลเรื่องต่างๆ ควรทำอย่างไร

คุณดังตฤณ บรรยาย ตอบคำถามธรรมะที่โรงแรมเซ็นจูรี่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น: