พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เชิญรับฟังธรรมะเปลี่ยนชีวิตครั้งที่4

ที่มา saratamlannaอยู่เหนือมาร: หลวงปู่ทอง54-07-02


http://www.blogger.com/img/blank.gif
หลวงพ่อเอี้ยน:ปฏิจจสมุปบาท54-07-02หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02ดร.สนอง:จากกระพี้ ถึงแก่นธรรม54-07-02

ไม่มีความคิดเห็น: