พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat ram poeng (Tapotaram)

ที่มาวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ www.watrampoeng.com www.watrampoeng.net watrampoeng@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: