พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

พระครูวิทิตศาสนกิจ23Sep54จริงเหนือจริง

ที่มา saratamlanna
***คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม ณ.หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ วัน ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00น.-16.00น. โดย พระครูวิทิตศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน) แห่งวัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง "จริงเหนือจริง" ในโครงการ ธรรมทัศน์..เพื่อชีวิต ฟรี! ทุกอย่าง**

ไม่มีความคิดเห็น: