พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

VDO พิธีบรรพชาสามเณรี จาก นิโรธาราม ณ ประเทศ ศรีลังกา

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: