พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นพ.จำลอง ดิษยวณิช:21OCT54

ที่มา saratamlanna+วีดีโอการบรรยายและการปฏิบัติธรรม "เสียดายคน(ใกล้)ตายไม่ได้ฟัง"++
+โดย ศาสตราจารย์ เกียร์ติคุณ นายแพทย์ จำลอง
+จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา
+ณ.หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
+ในวัน ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00น.-16.00น.
+ธรรมบรรยายและการปฏิบัติธรรม ในวันนี้ เน้นหลัก สติปัฏฐาน 4 โดยหลักการ"พองยุบ" ของหน้าท้องและกระบังลม ท่านได้อธิบายได้ละเอียดชัดเจน พร้อมสอนปฏิบัติธรรม ไปด้วย เชิญชมดูกันนะคะ อาจตรงตามจริตท่านก็ได้นะคะ
+ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านนะคะ สาธุๆๆ
+ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่ไปช่วยงานบรรยายธรรม เสียดายคนใกล้ตายไม่ได้ฟัง ในวันนี้21 ต.ค54 ก สาธุๆๆค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: