พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วีดีโอคติธรรม

ที่มา saratamlanna

เป็นมนุษย์หรือเป็นคนคติธรรม พาหุงมหากาคติธรรม ดร.สนอง วรอุไรคติธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโชคติธรรมคำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมคติธรรมคำสอนคติธรรมคำสอนโลกธรรม 8วันเข้าพรรษามงคล 38 ประการปฏิจจสมุปบาทธัมจักรกัปปวัตตนสูตรคำแผ่เมตตา เจริญอัปมัญญาเมตตาบารมี 30 ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)มองแต่ในแง่ดีเถิด

ไม่มีความคิดเห็น: