พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้

ที่มา

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย01หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย02หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย03หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย04หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย05หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย06หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย07หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย08หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย09หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย10หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย11

ไม่มีความคิดเห็น: