พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์

ที่มา

รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 1รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 2รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 3รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 4
รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนที่ 5รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ ณ บ้านอารีย์ ตอนสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น: