พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร

ที่่มา buddha4life1

ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 1ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 2ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 3ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 4ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 5ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 6ต้นทางนิพพาน พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร 7

ไม่มีความคิดเห็น: