พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904

ที่มา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สวนเบญจสิริ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น: