บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล สนทนาธรรม ณ อ เดชอุดม จ อุบลฯ วันจันทร์ที่ 18 ธ ค 2560 HD 1080p VDownl

ที่มา buddhawajanatvพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล สนทนาธรรม ณ อ เดชอุดม จ อุบลฯ วันจันทร์ที่ 18 ธ ค 2560 HD 1080p VDownlมารู้จักวิญญาน

ที่มา buddhawajanatvวิญญาน คืออะไร ตาม พระพุทธเจ้าตรัสการเกิดในแต่ละภพ

ที่มา buddhawajanatvการเกิดของแต่ละภพ คติ 5 ดูแล้วจะได้ทราบว่าควรทำอย่างไรให้ไปในภพที่ดี หรือ นิพพานไปเลย สุดยอดครับ เป็นคลิปที่ทุกคนต้อง ดูให้ได้ครับPTT00002

ที่มา buddhawajanatvบ้านปฐมธรรม
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ สนทนาธรรมวันเสาร์ 7 มกราคม 2560 HD1080p

ที่มา nirdukkhaพระอาจารย์คึกฤทธิ์ สนทนาธรรมวันเสาร์ 7 มกราคม 2560 HD1080p
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 mp3

ที่มา Downmerng Ar


27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1219
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล_สนทนาธรรม ณ บ้านสุขพันธ์โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 9 พ.ย. 60 HD 1080p

ที่มา nirdukkhaพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล_สนทนาธรรม ณ บ้านสุขพันธ์โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 9 พ.ย. 60 HD 1080pวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_categor...วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3

ที่มา Downmerng Ar25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1217วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3

ที่มา Downmerng Ar24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1216วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1215

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1214วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

21 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 2013 12 23 mp3

ที่มา Downmerng Ar21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1213

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1212วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 mp3

ที่มา Downmerng Ar19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1211วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

18 บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013 118 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 mp31 14 mp3

ที่มา Downmerng Ar18 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1210วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 mp3

ที่มา Downmerng Ar17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1209วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1208วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

15 - สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar15 - สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1207

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 mp3

ที่มา Downmerng Ar14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1206วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 mp3

ที่มา Downmerng Ar13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/120512 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 mp3

ที่มา Downmerng Ar12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1204

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 mp3

ที่มา Downmerng Ar


11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1203
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท mp3

ที่มา Downmerng Ar10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1202วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 mp3

ที่มา Downmerng Ar09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1201

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 mp3

ที่มา Downmerng Ar08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1200วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1199วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 mp3

ที่มา Downmerng Ar06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1198วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

05 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2012-02-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar05 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2012-02-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1197วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 mp3

ที่มา Downmerng Ar04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1196วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1195วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 mp3

ที่มา Downmerng Ar02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1194วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 mp3

ที่มา Downmerng Ar01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1193พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) mp3

ที่มา Downmerng Ar17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1479วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3

ที่มา Downmerng Ar16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1478วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3

ที่มา Downmerng Ar15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1477วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3

ที่มา Downmerng Ar14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1476วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3

ที่มา Downmerng Ar13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1475วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3

ที่มา Downmerng Ar12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1474วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) mp3

ที่มา Downmerng Ar11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1473วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) mp3

ที่มา Downmerng Ar10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1472วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) mp3

ที่มา Downmerng Ar09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1471วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) mp3

ที่มา Downmerng Ar08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1470

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) mp3

ที่มา Downmerng Ar07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1469วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) mp3

ที่มา Downmerng ar06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1468วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3

ที่มา Downmerng Ar05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1467วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) mp3

ที่มา Downmerng Ar04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1466วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) mp3

ที่มา Downmerng Ar03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1465