บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 mp3

ที่มา Downmerng Ar04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1196วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1195วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 mp3

ที่มา Downmerng Ar02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1194วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 mp3

ที่มา Downmerng Ar01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1193พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) mp3

ที่มา Downmerng Ar17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1479วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3

ที่มา Downmerng Ar16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1478วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3

ที่มา Downmerng Ar15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1477วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3

ที่มา Downmerng Ar14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1476วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3

ที่มา Downmerng Ar13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1475วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3

ที่มา Downmerng Ar12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1474