บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พุทธวจนสนทนาธรรม ช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

ที่มา พุทธวจนทีวีสนทนาธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต ช่องทางเวปไซต์ - http://www.watnapp.com/ - https://media.watnapahpong.org/ - https://faq.watnapp.com/ - http://etipitaka.com/ - http://listentobuddha.com/ - https://www.buddhakos.org/ - http://buddhawajana.tv/ ช่องทางยูทูป nirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos... #พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanatv คอร์สสัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsi... Buddhakos Channel https://www.youtube.com/channel/UCTIx...

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้าตอนที่4

ที่มา พุทธวจนทีวีเข้าใจเรื่อง จิต มโน วิญญาน

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้าตอนที่3

ที่มา พุทธวจนทีวีรายการพุทธวจนธรรมะยามเช้าตอนที่3เรื่อง -กรรม ที่บุคคลควรทราบ -เหตุสำเร็จสมปราถนา -จะสวดมนต์ บทใหนดี ติดตามรับชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า รับชม ได้ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม AonzonTV ทาง จานดำ PSI ช่อง 119 infosat ช่อง 61 หรือ 84 GMMZ ช่อง 128 เวลา 5.00-600 ทุกวัน #พุทธวจนธรรมะยามเช้า

รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้าตอนที่2

ที่มา พุทธวจนทีวี- ปฏิจจสมุปปันนธรรม - อริยะบุคคลคือใคร ? - การให้ทานที่ถูกต้อง ติดตามรับชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า รับชม ได้ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม AonzonTV ทาง จานดำ PSI ช่อง 119 infosat ช่อง 61 หรือ 84 GMMZ ช่อง 128 เวลา 5.00-600 ทุกวัน #พุทธวจนธรรมะยามเช้า

รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้าตอนที่1

ที่มา พุทธวจนทีวีพุทธวจนคืออะไร ที่มาของพุทธวจน ทำไมต้องศึกษาพุทธวจน ติดตามรับชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า รับชม ได้ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม AonzonTV ทาง จานดำ PSI ช่อง 119 infosat ช่อง 61 หรือ 84 GMMZ ช่อง 128 เวลา 5.00-600 ทุกวัน #พุทธวจนธรรมะยามเช้า

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เชิญชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า พุทธวจนทีวี

ที่มา พุทธวจนทีวีเชิญชม รายการพุทธวจนธรรมะยามเช้า ทาง ออนซอนทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานดำ PSI ช่อง 119 ทุกวันเวลา 5.00น - 06.00 น เริ่ม 20 สิงหาคมนี้

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*@พุทธวจน หนทางเข้าสู่ความไม่ตาย *ที่ควรเที่ยวคือสติปัฏฐาน4 *เจริญอิทธิบาท4เป็นเหตุให้อายุยืน

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ.....https://www.youtube.com/watch?v=Fq4er... อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo... TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66... รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47c... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw... ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68... วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXr... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?h... ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธฺิอย่างไรจึงถูกต้อง *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ชีวิตที่เหลืออยู่ *เราไปวัดเพื่ออะไร *รู้ลมเฉยๆ *เมื่อมีสิ่งนี้มี *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ *คนเราเจริญทั้งทางโลก *ใครไม่อยากหลงทาง *สาธยายปฏิจจ *แค่รู้ลมหายใจ *สำหรับคนจน *มรรควิธีละสังกัปปา *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *@ผมเป็นหนี้ *คนไม่ถุกนินทาไม่มีในโลก *ศาสนาพุทธมีการแก้บนหรือไม่ * เปิดใจเซียนพระ *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ตายแล้วไปไหน สัมภเวสี *จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี *วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *@ความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตน *@พุทธวจน กายคตาสติ คือที่หลบภัย *เราเลือกเกิดได้ *ทำอย่างไงความเห็นว่าเป็นตัวตน *กายคตาสติ *เห็นเกิดดับสำคัญมาก

*@พุทธวจน กายคตาสติ คือที่หลบภัยจากมาร *เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอ บ่าย12สิงหาคม2561

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ.....https://www.youtube.com/watch?v=Fq4er... อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo... TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66... รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47c... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw... ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68... วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXr... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?h... ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธฺิอย่างไรจึงถูกต้อง *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ชีวิตที่เหลืออยู่ *เราไปวัดเพื่ออะไร *รู้ลมเฉยๆ *เมื่อมีสิ่งนี้มี *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ *คนเราเจริญทั้งทางโลก *ใครไม่อยากหลงทาง *สาธยายปฏิจจ *แค่รู้ลมหายใจ *สำหรับคนจน *มรรควิธีละสังกัปปา *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *@ผมเป็นหนี้ *คนไม่ถุกนินทาไม่มีในโลก *ศาสนาพุทธมีการแก้บนหรือไม่ * เปิดใจเซียนพระ *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ตายแล้วไปไหน สัมภเวสี *จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี *วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *@ความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตน *@พุทธวจน กายคตาสติ คือที่หลบภัย *เราเลือกเกิดได้ *ทำอย่างไงความเห็นว่าเป็นตัวตน *กายคตาสติ *เห็นเกิดดับสำคัญมาก

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

*@ฟังคลิปนี้..ทำสมาธิเป็นเหตุให้อายุยืนได้อย่างไร?..ธรรมะวันแม่ *พุทธวจนอาทิตย์ที่12สิงหาคม2561

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ.....https://www.youtube.com/watch?v=Fq4er... อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo... TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66... รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47c... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw... ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68... วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXr... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?h... ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธฺิอย่างไรจึงถูกต้อง *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ชีวิตที่เหลืออยู่ *เราไปวัดเพื่ออะไร *รู้ลมเฉยๆ *เมื่อมีสิ่งนี้มี *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ *คนเราเจริญทั้งทางโลก *ใครไม่อยากหลงทาง *สาธยายปฏิจจ *แค่รู้ลมหายใจ *สำหรับคนจน *มรรควิธีละสังกัปปา *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *@ผมเป็นหนี้ *คนไม่ถุกนินทาไม่มีในโลก *ความตายไม่ยกเว้น *ทุกข์เพราะยึด!! *ศาสนาพุทธมีการแก้บนหรือไม่ *ต้องการความสำเร็จในปัจจุบัน * เปิดใจเซียนพระ *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ตายแล้วไปไหน สัมภเวสี *วิธีแก้ความเครียด *ปริญญาที่แท้จริง *จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี *อย่ามัวเพลินกับโลกธรรม *วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *@ความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตน

*@จับวิญญาณตัวเดียวหลุดพ้น!!.. *ใครคือผู้เดินมรรค ใครหลง ใครหายหลง พุทธวจน

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ.....https://www.youtube.com/watch?v=Fq4er... อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo... TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66... รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47c... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw... ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68... วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXr... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?h... ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธฺิอย่างไรจึงถูกต้อง *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ชีวิตที่เหลืออยู่ *เราไปวัดเพื่ออะไร *รู้ลมเฉยๆ *เมื่อมีสิ่งนี้มี *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ *คนเราเจริญทั้งทางโลก *ใครไม่อยากหลงทาง *สาธยายปฏิจจ *แค่รู้ลมหายใจ *สำหรับคนจน *มรรควิธีละสังกัปปา *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *@ผมเป็นหนี้ *คนไม่ถุกนินทาไม่มีในโลก *ความตายไม่ยกเว้น *ทุกข์เพราะยึด!! *ศาสนาพุทธมีการแก้บนหรือไม่ *ต้องการความสำเร็จในปัจจุบัน * เปิดใจเซียนพระ *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ตายแล้วไปไหน สัมภเวสี *วิธีแก้ความเครียด *ปริญญาที่แท้จริง *จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี *อย่ามัวเพลินกับโลกธรรม *วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ