บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

15 - สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar15 - สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1207

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 mp3

ที่มา Downmerng Ar14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1206วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 mp3

ที่มา Downmerng Ar13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/120512 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 mp3

ที่มา Downmerng Ar12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1204

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 mp3

ที่มา Downmerng Ar


11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1203
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท mp3

ที่มา Downmerng Ar10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1202วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 mp3

ที่มา Downmerng Ar09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1201

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 mp3

ที่มา Downmerng Ar08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1200วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1199วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 mp3

ที่มา Downmerng Ar06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1198