พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ใครอยากไปนิพพาน ลองฟังทางนี้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๒๔

ากมีปัญหาในการ Download แจ้งปัญหาได้ที่ support.wimutti.net@gmail.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช


แผ่นที่ ๒๔

MP3WMA
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551(1)13,660 KB10,447 KB
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551(2)26,445 KB20,217 KB
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 255112,104 KB9,256 KB
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 255114,127 KB10,806 KB
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 255129,916 KB22,871 KB
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 255113,051 KB9,983 KB
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 255111,527 KB8,817 KB
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 255112,393 KB9,479 KB
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 255112,921 KB9,881 KB
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 255126,225 KB20,054 KB
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 255126,154 KB19,996 KB
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551(1)12,288 KB9,400 KB
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551(2)32,219 KB24,631 KB
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 255112,197 KB9,329 KB
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 255112,303 KB9,411 KB
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 255128,565 KB21,840 KB
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 255114,596 KB11,162 KB
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551(1)10,663 KB8,157 KB
วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2551(2)27,031 KB20,667 KBจาก วิมุตติ